Uitvaartweek Stap voor Stap

Iedere uitvaartweek kent vaste onderwerpen waaraan gedacht dient te worden, ongeacht de invulling en wensen die de overledene of nabestaanden daarin verwerkt willen zien. Het moment waarop ik zaken met u bespreek verschilt echter van keer tot keer. Onderstaand een voorbeeld om u een idee te geven hoe zo’n uitvaartweek eruit kan zien.

Stap 1, de dag van het overlijden                                                                                Als de huisarts het overlijden heeft vastgesteld belt u mij met de melding van het overlijden. We maken een afspraak wanneer ik bij u langs kom. Afhankelijk van het tijdstip van mijn bezoek kijken we wat er die dag verder nog kan of moet gebeuren. Wordt de overledene thuis opgebaard of elders. Welk omhulsel wordt er gekozen een uitvaartkist, uitvaartmand, wade, opbaarbed? Op de eerste dag bespreken we ook de globale opzet van de uitvaart. Hieronder versta ik de noodzakelijk vast te leggen onderdelen zoals: datum van de uitvaart, welke locaties moeten er besproken worden (kerk, begraafplaats, crematorium etc.)?

Stappen 2, 3, 4, dagen van keuzes, keuzes en … keuzes                                                       

We ontwerpen de rouwkaart en eventueel een rouwadvertentie. De enveloppen kunnen geschreven worden en die dag zal ik de rouwpost verzorgen.

We bepreken de volgende  zaken: rouwvervoer, bloemen, catering, bedankkaartjes en overige wensen.

Afhankelijk van het soort uitvaart bespreken we de inhoud van de plechtigheid. Als het een kerkelijke uitvaart betreft houd ik mij op inhoudelijk vlak op de achtergrond. Op logistiek gebied blijf ik verantwoordelijk en zal ik alles op elkaar aan laten sluiten. Om de dag van de uitvaart goed te laten verlopen maak ik een draaiboek.

Zodra de kosten in grote lijnen bekend zijn maak ik een kostenraming. In overleg maak ik een deelfactuur. Dit bedrag wordt later in mindering gebracht op mijn verzamelfactuur.                                                                                                                              

Stap 5, de dag van de puntjes op de i   

Vandaag ronden we het draaiboek af.  We checken de gemaakte afspraken en nemen alles nog een keer door. Soms is het ook een dag van (veel) bezoek met de mogelijkheid voor condoleren en afscheid nemen.

Stap 6, de dag van de uitvaart                                                                          Belangrijk is dat u deze dag volledig de aandacht kunt richten op het afscheid en dat niets u daarvan afleidt. Om alles goed te kunnen laten verlopen en niets aan het toeval over te laten werk ik soms samen met een collega assistent.

Wilma Bouwmeester: 06-182  83 761 info@stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl                                      www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

trap new
Afscheid is de geboorte van een herinnering die blijft.

Mijn lief

Mijn lief weet,  als ik ga, ben ik dichter bij je dan ooit tevoren.

Sluit je ogen, zie mij voor je, wees stil en je zal mij horen.

Enkel mijn lichaam zal vergaan, vertrouw erop en weet, ik ben pas dood als jij mij vergeet.

Wilma Bouwmeester