Ook IN CORONATIJD begeleiding bij leven en afscheid

Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.

Na een overlijden is er géén reden tot snel handelen. Neem de tijd die u nodig heeft. Misschien wilt u wel in alle rust even bij uw dierbare overledene zitten voordat u familie of vrienden op de hoogte brengt. Wellicht vindt u het prettig wanneer zij eerst langskomen of misschien wilt u wel gewoon een moment stil zijn.

Als u er aan toe bent mag u mij bellen. 

Om duidelijk te krijgen welke vorm van begeleiding het beste bij de situatie aansluit zal ik u een aantal vragen stellen en spreken we een tijdstip af  waarop ik naar u toekom. In alle rust overleggen we wat er verder moet gebeuren.

Indien de overledene of directe naaste(n) Covid19 hebben is dit belangrijk om te melden bij de telefonische melding van overlijden.     

In samenspraak zal dan invulling worden gegeven hoe de verzorging en het aanname gesprek zal plaatsvinden. Mogelijk in het uiterste geval via een digitale verbinding.

In de eerste loc down hebben we geleerd creatief te zijn. Met livestreams. Afscheid op gepaste afstand in de tuin. Indrukwekkende erehagen en online condoleances… Van veel nabestaanden hoorde ik terug dat, ondanks het feit dat ze hier niet voor gekozen hadden, het afscheid in kleine kring wel als heel intiem ervaren hebben. Gelukkig kan er nog veel.  Stap voor stap, samen met u, het afscheid de kleur en vorm geven die past.

Werkzaam in Overijssel en een groot gedeelte van Gelderland.                   

Bij een overlijden thuis: neemt u contact op met de huisarts of waarnemend huisarts. Mocht u geen telefoonnummer hebben dan kunt u klikken op uw eigen huisarts

In de avond en nacht en op feestdagen belt u in veel plaatsen het telefoonnummer van de huisartsenpost.

In Zwolle is dat  0031-900333 63

In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.

Bij een overlijden op reis: bel de alarmcentrale van uw reisverzekering  Bij een overlijden na een ongeluk: bel de verzekeringsmaatschappij.

Als u vermoed dat uw dierbare is overleden als gevolg van een misdrijf of zelfdoding dan moet u het alarmnummer 112 bellen.