Overlijden melden?

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding
Wilma Bou
wmeester
24 uur per dag bereikbaar
via
telefoonnummer 06-182 837 61

Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.

Ook als u Yarden, Monuta, Dela verzekerd bent kunnen wij uw uitvaart verzorgen.

U bent vrij om de uitvaart te regelen bij wie u wilt.

Werkzaam in Overijssel en een groot gedeelte van Gelderland.

Bij een overlijden thuis: neemt u contact op met de huisarts of waarnemend huisarts.

Mocht u geen telefoonnummer hebben dan kunt u klikken op

uw eigen huisarts

In de avond en nacht en op feestdagen belt u in veel plaatsen het telefoonnummer van de huisartsenpost.

In Zwolle is dat 0900 – 333 63

In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.

Bij een overlijden op reis:                                                                bel de alarmcentrale van de reisverzekering.

Bij een overlijden na een ongeluk:                                                    bel de verzekeringsmaatschappij.

Als u vermoed dat uw dierbare is overleden als gevolg van een misdrijf of zelfdoding dan moet u het alarmnummer 112 bellen.

Na een overlijden is er géén reden tot snel handelen. Neem de tijd die u nodig heeft. Misschien wilt u wel in alle rust even bij uw dierbare overledene zitten voordat u familie of vrienden op de hoogte brengt. Wellicht vindt u het prettig wanneer zij eerst langskomen of misschien wilt u wel gewoon een moment stil zijn.

Als u er aan toe bent mag u mij bellen. Om duidelijk te krijgen welke vorm van begeleiding het beste bij de situatie aansluit zal ik u een aantal vragen stellen en spreken we een tijdstip af  waarop ik naar u toekom. In alle rust overleggen we wat er verder moet gebeuren.