Ook IN CORONATIJD begeleiding bij leven en afscheid

Indien de overledene of directe naaste(n) Covid19-verschijnselen hebben is dit belangrijk om te melden bij de telefonische melding van overlijden. In samenspraak zal dan invulling worden gegeven hoe de verzorging en het aanname gesprek zal plaatsvinden. Mogelijk in het uiterste geval via een digitale verbinding.

Uitvaarten zijn gelukkig deels uitgesloten van de RIVM maatregelen. Dat betekent dat er nog veel mogelijk is.

Samenvatting van de mogelijkheden vanaf  9 november 2020 (op basis van gepubliceerde informatie)

  • aantal aanwezigen bij een afscheidsceremonie beperkt tot maximaal 30 personen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand en onder de volgende aanvullende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • Bij binnenkomst en vertrek wordt gebruik van een mondkapje verzocht, zodra is plaatsgenomen mag het mondkapje worden afgedaan.
  • een condoleance met catering is toegestaan op de uitvaartlocatie en zal de keuze en de wijze van presentatie wel aangepast zijn. Een condoleance met catering buiten de locatie van de uitvaart is wel toegestaan, maar doordat de horeca is gesloten is het aantal locaties hiervoor beperkt. Een besloten uitvaartceremonie buiten de crematoria, kerken of uitvaartcentra is wel mogelijk met in achtneming van het maximale aantal van 30 personen.
  • opbaringen met rouwbezoek thuis of bij het uitvaartcentrum zijn toegestaan. Bij de externe locatie veelal beperkt aantal bezoekers per keer. Het aantal bezoekers voor thuisbezoek is formeel gemaximaliseerd op 3 personen per dag, m.u.v. kinderen tot en met 12 jaar.
  • de verzorging van de overledene kan mogelijk met een beperking in aanwezigheid van naasten plaatsvinden.
  • in geval van een crematie is aanwezigheid van naasten bij de invoer in de oven veelal toegestaan, ook al is het aantal aanwezigen beperkt
  • de locaties hebben hun placering aangepast aan de 1,5-meter regel (2 armlengtes). Hierbij mogen mensen uit hetzelfde huishouden in principe wel naast elkaar plaatsnemen.

Zie hier de link naar informatie van de overheid waarin deze voorwaarden zijn verwerkt:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten

In de eerste loc down hebben we geleerd creatief te zijn. Met livestreams. Afscheid op gepaste afstand in de tuin. Indrukwekkende erehagen en online condoleances…

Van veel nabestaanden hoorde ik terug dat, ondanks het feit dat ze hier niet voor gekozen hadden, het afscheid in kleine kring wel als heel intiem ervaren hebben. Gelukkig kan er nog veel.  Stap voor stap, samen met u, het afscheid de kleur en vorm geven die past.

Afscheid nemen is niet loslaten,
het is een andere manier van vasthouden.

Ook als u Yarden, Monuta, Dela verzekerd bent kunnen wij uw uitvaart verzorgen. U bent vrij om de uitvaart te regelen bij wie u wilt.

Werkzaam in Overijssel en een groot gedeelte van Gelderland.

Bij een overlijden thuis: neemt u contact op met de huisarts of waarnemend huisarts.

Mocht u geen telefoonnummer hebben dan kunt u klikken op

uw eigen huisarts

In de avond en nacht en op feestdagen belt u in veel plaatsen het

telefoonnummer van de huisartsenpost.

In Zwolle is dat  0031-900333 63

In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.

Bij een overlijden op reis: bel de alarmcentrale van uw reisverzekering  Bij een overlijden na een ongeluk: bel de verzekeringsmaatschappij.

Als u vermoed dat uw dierbare is overleden als gevolg van een misdrijf of zelfdoding dan moet u het alarmnummer 112 bellen.

Na een overlijden is er géén reden tot snel handelen. Neem de tijd die u nodig heeft. Misschien wilt u wel in alle rust even bij uw dierbare overledene zitten voordat u familie of vrienden op de hoogte brengt. Wellicht vindt u het prettig wanneer zij eerst langskomen of misschien wilt u wel gewoon een moment stil zijn.

Als u er aan toe bent mag u mij bellen. Om duidelijk te krijgen welke vorm van begeleiding het beste bij de situatie aansluit zal ik u een aantal vragen stellen en spreken we een tijdstip af  waarop ik naar u toekom. In alle rust overleggen we wat er verder moet gebeuren.