Stap voor Stap werkt eerlijk en transparant

Wij werken met een aannamebedrag ook wel een fee genoemd van € 2.450 voor onze persoonlijke, organiserende, coachende en toch bescheiden begeleiding in de afscheidsweek en onze professionele begeleiding op de afscheidsdag. Daarbij vinden wij korte lijnen en goede bereikbaarheid van groot belang.  Ook een uitvaart is maatwerk en in goed overleg is er veel mogelijk.

Stap voor Stap werkt eerlijk en transparant. Om die reden is ons aannamebedrag wat hoger dan de gemiddelde uitvaartonderneming. Wij maken dus geen winst op producten of diensten. Als alle facturen bij ons binnen zijn wordt de verzamelfactuur gemaakt.  De facturen van de ingekochte producten en diensten sturen wij samen met onze verzamelfactuur naar u toe. Zo heeft u inzicht in de gemaakte kosten.

Bij speciale wensen van bijvoorbeeld een aparte locatie, woonachtig buiten een straal van 20 km vanaf Zwolle, kan een aanvullend bedrag  begroot worden in verband met kosten voor extra reis en tijd.

Na het bespreken van uw wensen ontvangt u van ons een offerte.  Deze offerte is een verzamelnota. Het bevat ons aannamebedrag voor onze persoonlijke begeleiding, vermeerderd met alle kosten van de benodigde diensten van derden, huur van locaties, ingekochte producten. 

Klein budget, geen probleem.                                                                                  Een persoonlijke, warme, passende begeleiding en uitvaart kan voor ieder budget verzorgd worden. Door samen naar uw wensen te kijken krijgt u een beeld van de mogelijkheden. Om de kosten binnen uw budget te houden moeten we soms met meer creativiteit te werk gaan. U vraagt zich af… hoe dan?. Ik leg het u graag uit, het lukt altijd

Stap voor Stap kostenramingen

Een gemiddelde crematie met afscheid in het crematorium kost 4.500  – 9.500

Kosten voor een uitvaart zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Ik leg u graag uit wat de mogelijkheden zijn.

Kosten voor een kerkelijk afscheid met begrafenis 9.000 – 13.000

Te allen tijde wordt maatwerk geleverd. Op die manier bent u vooraf goed geïnformeerd en daardoor ondervind u achteraf geen verrassingen.