resomeren, cryomeren wat gebeurt er met het lichaam?

Toekomstbestendige Wet op de lijkbezorging

De minister van Binnenlandse zaken is bezig om de Wet op de lijkbezorging ‘toekomstbestendig’ te maken. Momenteel wordt gewerkt aan een gemoderniseerde Wet op de Lijkbezorging, die een extra keuze toevoegt: resomeren. Dit is een modern, milieuvriendelijk en duurzaam alternatief.

Resomeren is beter voor het milieu. Wetenschappelijk onderzoek van TNO uit 2011 toont aan dat er geen CO2- uitstoot is en er geen fijnstof vrijkomt. Bovendien is er geen gas nodig.

Een uitvaart waarbij gekozen wordt voor resomeren is in het begin niet anders dan bij begraven of cremeren. U kunt dus gewoon uw dierbare verzorgen, opbaren en een mooie afscheid organiseren. Het verschil zit in de laatste stap. Het lichaam wordt uit de uitvaartkist gehaal en in een wollen doek geplaatst voordat het zorgvuldig in de watercremator wordt geplaatst.

De ontbinding van het lichaam vindt plaats via heet water en kaliumhydroxide. Na enkele uren zijn er alleen nog broze botten over die vermalen worden tot een steriel wit poeder. Slechts de onoplosbare delen, zoals vullingen protheses van titanium of goud, blijven over. De resterende vloeistof is steriel, waterachtig, bevat geen dna en kan via normale waterzuiveringsinstallaties verwerkt worden. Net als bij een crematie, kunt u het overgebleven poeder uitstrooien, bijzetten in een graf of bewaren in een sieraad of urn.    

Filmpje over het resomatieproces?

Op https://youtu.be/GOMUwE9Uk1w zie je in 2,5 minuut hoe het zit. 

Heeft u vragen over resomeren of wilt u hierover verder praten? Neem dan contact met mij op. Ik informeer u graag.

Wat is cryomeren?

Omdat mensen bij leven willen kiezen voor een nieuwe vorm van uitvaart, wordt er nu ook gekeken naar cryomeren. Deze vorm is in Nederland nu nog niet toegestaan. 

Bij cryomeren wordt het lichaam bevroren, waarna het door kleine trillingen in een organische substantie uiteenvalt. Na verwijdering van lichaamsvreemde stoffen zoals kwik en bijvoorbeeld een kunstheup, kan het ‘overschot’ worden begraven of gecremeerd. Zo komen er geen schadelijke stoffen in de bodem. Ook zijn er geen materialen nodig die na gebruik vervuild in de afvalstroom terechtkomen, wat bij cremeren wel het geval is.