Wat gebeurt er met u, na uw dood?

Begraven en cremeren zijn al jarenlang de voornaamste vormen van lijkbezorging in Nederland.

Maar inmiddels is er meer. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding staat helemaal achter de trend dat ‘groene’ of ‘duurzame’ uitvaarten in Nederland meer aandacht krijgen.

Milieu-impact
Naar verluidt overlijden er wereldwijd meer dan 150.000 mensen per dag. Naarmate de wereldbevolking toeneemt, zal dat aantal alleen maar groeien. Begraafplaatsen raken vol. En vergeet niet: natuurbegraafplaats of niet, het begraven van mensen heeft een enorme impact op het milieu. Nu lijkt het logisch om dan maar voor crematie te kiezen. Maar behalve dat dit – soms vanwege geloofsovertuiging – niet voor iedereen een optie is, heeft ook lijkverbranding een enorme invloed op het milieu. Er komt bij de verbranding namelijk veel CO2 vrij. Vandaar dat er gezocht wordt naar alternatieven.

Misschien heeft u ook al wel eens gehoord van ‘resomeren’, ‘cryomeren’ en ‘humusatie’? Ik leg u graag uit dat ook deze alternatieven respectvol en waardig zijn, zowel naar de overledene als naar de nabestaanden toe, en bovendien zijn ze goed voor ons milieu.

Resomeren
Resomeren stamt af van het Griekse woord ‘Resoma’, dat ‘hergeboorte van het lichaam’ betekent. Deze uitvaartmethode wordt ook wel alkalische hydrolyse, watercrematie of aquameren genoemd. De ontbinding van het lichaam vindt plaats door heet water en kaliumhydroxide. Na afloop van het proces, dat ongeveer drie tot vier uur duurt, blijft er een waterige vloeistof en schoon wit poeder over. Het witte poeder is vergelijkbaar met de as na een crematie, die kan worden bewaard in een urn of assieraad.

Volgens de Gezondheidsraad voldoet resomeren aan de drie belangrijkste criteria, namelijk: veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Het levert slechts een-zevende van de CO2-uitstoot van een crematie op. Maar er zijn meer voordelen. De sieraden die de overledene draagt blijven intact, metalen (zoals kunstheupen, pacemakers en gouden vullingen) kunnen worden hergebruikt, evenals de houten kist, hetgeen aanzienlijk scheelt in de kosten en het grondstoffengebruik. Bijkomende voordelen zijn dat de stroom die nodig is duurzaam kan worden opgewekt, en dat er minder water nodig is dan bij begraven of cremeren.

Het Kabinet heeft laten weten dat het wetsvoorstel dat dit moet regelen in de eerste helft van 2024 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Tot die tijd is resomeren niet toegestaan.

Filmpje over het resomatieproces

Op https://youtu.be/GOMUwE9Uk1w zie je in 2,5 minuut hoe het zit. 

Cryomeren
Bij cryomeren wordt het lichaam bevroren waarna het – door gebruikmaking van kleine trillingen – tot een organisch poeder uiteenvalt. Eventuele schadelijke metalen – zoals titanium (van implantaten) en kwik (van tandvullingen) worden uit het poeder verwijderd, waarna dit organisch poeder wordt gedroogd, gezuiverd en tenslotte in een milieuvriendelijke kist (bijvoorbeeld gemaakt van aardappelzetmeel of maïszetmeel) gedaan.

De kist wordt in een ondiep graf begraven, zodat er voldoende zuurstof bij kan. Zowel de kist als het poeder worden op een natuurlijke manier omgezet tot compost binnen een periode van zes tot twaalf maanden.

Vooralsnog is deze nieuwe vorm van lijkbezorging in Nederland niet toegestaan.

Humusatie
Humusatie heeft iets weg van natuurbegraven, een trend die de laatste jaren enorm in opkomst is. Hierbij wordt een overleden dierbare ook begraven, maar dan niet bijgezet in een graf, maar in de natuur, in een prachtig natuurgebied. De gedachte achter dit ecologisch alternatief is dat ons lichaam na de dood kan terugkeren naar de oppervlaktelagen van moeder aarde.

Bij humusatie wordt een lichaam in een biologisch afbreekbare laken gewikkeld en bedekt met een mengsel van stro, bladeren en gras. Humusatie van een lichaam gebeurt op een hiervoor bestemd en beschermd terrein: de metamorfose-tuin. Het proces levert compost op en deze compost kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het planten van een boom in een herinneringsbos, of meegenomen worden om thuis een boom of plant te planten ter ere van de overledene. Humusatie is nog niet toegestaan, maar wordt wel als alternatief ‘onderzocht.’ Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding staat daarom zonder reserve achter dit initiatief. Meer weten? Kijk op humuseren.nl.

Kringloop

Als uitvaartondernemer werk ik graag mee aan de kringloop van ons leven. Ons lichaam teruggeven aan een gezonde aarde en zo, op een andere manier, weer iets nieuws tot leven kunnen brengen. Dat biedt mij meerwaarde in mijn werk.