EErlijke uitvaartkosten

Een gemiddelde uitvaart kost, exclusief grafkosten, tussen de 4.000 en 8.000 euro.

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester werkt met een aannamebedrag. Dit 100% transparante aannamebedrag is voor mijn persoonlijke deskundigheid en begeleiding, tijdens de afscheidsdagen, nagesprek(ken) en inclusief overhead zoals bijvoorbeeld reiskosten.

Klein budget, geen probleem

Een persoonlijke, warme, passende begeleiding en uitvaart kan voor ieder budget verzorgd worden. Door samen naar uw wensen te kijken krijgt u een beeld van de mogelijkheden. Om de kosten binnen uw budget te houden moeten we soms met meer creativiteit te werk gaan. U vraagt zich af… hoe dan?. Ik leg het u graag uit, het lukt altijd.

Na het bespreken van uw wensen ontvangt u van mij een kostenraming.  Deze kostenraming  bevat het aannamebedrag voor mijn deskundigheid persoonlijke begeleiding, vermeerderd met alle kosten van de benodigde diensten van derden, huur van locaties en ingekochte producten.

Al deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Op die manier bent u vooraf goed geïnformeerd en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen achteraf.

Voor meer informatie of gratis kostenraming  bel 06-182 837 61

U kunt ook via mijn website de vragenlijst invullen. Ik stuur u dan geheel vrijblijvend een kostenraming toe.

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester is aangesloten bij  Eerlijke Uitvaarten.nl