Even stilstaan bij, checklist

Om uw naasten veel werk te besparen na uw overlijden kunt zelf een overzicht maken van een aantal zaken. Bespreekt u met naasten waar zij uw gegevens zowel schriftelijk als digitaal kunnen vinden.

       Even stilstaan bij, checklist

·         Abonnementen op kranten en tijdschriften

·         Verenigingen, clubs en dergelijke waar u lid van bent

·         Bankrekeningnummers van eigen (spaar)rekeningen

·         Bankrekeningnummers van en/of rekeningen

·         Rekeningnummers van spaarloon, levensloopsparen e.d.

·         Lopende verzekeringen met polisnummers

·         Pensioenoverzicht (evt inlogcode Mijnpensioenoverzicht.nl)

·         Notaris waar het testament of de wilsbeschikking ligt

·         Heeft u een donorcodicil

·         Heeft u een wensenboekje ingevuld

·         Is er een voorbepreking geweest

·         Websites en webforums met naam en wachtwoorden

·         Heeft u een uitvaartverzekering

·         Stel een adressenlijst samen.

       Na de uitvaart

·         Grafsteen

·         Urn of ander herinneringsproduct

·         Digitale nalatenschap (account bij facebook, twitter, etc.)

·         Opzeggen van lidmaatschappen, verzekeringen en rekeningen.

·         Denk er bijvoorbeeld ook aan dat de auto van de overledene binnen 5 weken na overlijden moet worden overgeschreven op een andere naam

       Testament

·         Verkoop van huis/opzeggen van huur

Als u onderstaande mogelijkheden nog niet heeft vastgelegd in een uitvaartwensenboekje probeert u  dan alvast na te denken over onderstaande onderwerpen.

·         Begraven (wat voor soort graf) of cremeren

·         Laatste verzorging met of zonder familie

·         Kleding, make-up en haardracht

·         Wel of geen lichte balseming

·         Kist (soort/kleur)

·         Privé en openbare rouwbezoeken en tijdstippen

·         De locatie waar de afscheidsdienst gaat plaatsvinden

·         De wensen voor horeca

·         Of er bloemen gewenst zijn (met voorkeur voor bloem, kleur, tekst lint)

·         Specifieke wensen (foto of film/muziek/bijzonder ritueel/andere ideeën)

·         Rouwdrukwerk (soort en tekst rouwkaart, prentjes)

·         Teksten en foto’s voor rouwdrukwerk bedenken

·         Tekst en eventueel een foto voor de rouwadvertentie bedenken

·         Schrijven van tekst om voor te dragen tijdens de afscheidsbijeenkomst

·         Foto’s uitzoeken om tijdens de dienst te vertonen

·         Muziek uitzoeken

·         Plaatsing van een rouwadvertentie/ welke krant/ regionaal/ landelijk/ huis aan huis

·         Kleur van de rouwauto/ aantal volgauto’s/ te rijden route

·         Wie stelt de afscheidsbijeenkomst samen (voorganger/woorddienstbegeleider/familie zelf)

·         Invulling van de afscheidsbijeenkomst (sprekers/muziek/live muziek/ (eigen) dragers

·         Invulling van de condoleance

·         Andere specifieke wensen uitwerken