Executeur aanstellen

Executeur aanstellen

Een executeur kan, in geval van een overlijden, vrij snel een aantal urgente zaken regelen.

Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap. Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap af te handelen. Hij voert de ‘laatste wil’ van de overledene uit.

Executeur benoemen
Wilt u een executeur benoemen, dan is het opstellen en het vastleggen van een testament noodzakelijk. Een testament moet u bij een notaris laten opmaken.

Bevoegdheden executeur
Wat een executeur mag doen hangt van zijn taak af. De zogenoemde begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart. U kunt met de notaris bespreken welke taken u uw executeur wilt geven.

Wensen kenbaar maken
Voor een executeur is het goed te weten wat uw wensen omtrent uw uitvaart zijn. Leg bij voorkeur een en ander vast in een wilsverklaring. Denk ook aan het opstellen van een codicil.

Nadere toelichting betreffende executele en afwikkeling van nalatenschappen is terug te vinden op de www.novex-executeur.nl