Humusatie: de weg ontginnen naar een alternatieve lichaamsbestemming

Begraven en cremeren zijn al jarenlang de voornaamste vormen van lijkbezorging in Nederland. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding staat helemaal achter de trend dat ‘groene’ of ‘duurzame’ uitvaarten meer in de aandacht komen in Nederland. Ook deze meer milieuvriendelijke alternatieven zijn respectvol en waardig. En niet alleen naar de overledene en nabestaanden toe, maar ook naar ons milieu toe.

Voor resomeren kan vanaf volgend jaar gekozen worden. Omdat mensen bij leven willen kiezen voor een nieuwe vorm van uitvaart, wordt er nu ook gekeken naar humusatie. Net als cryomeren is deze vorm in Nederland nu nog niet toegestaan. 

Wat is humusatie?

Humusatie is een ecologisch alternatief en de gedachte hierachter is: ons lichaam kan na de dood terugkeren naar de oppervlaktelagen van moeder aarde. Bij humusatie wordt een lichaam gewikkeld in een biologisch afbreekbaar laken en bedekt met een mengsel van stro, bladeren en gras. Humusatie van een lichaam gebeurt op een hiervoor bestemd en beschermd terrein: de metamorfose-tuin. Het proces levert compost op en deze compost kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het planten van een boom in een herinneringsbos of meegenomen worden om thuis een boom of plant te planten ter ere van de overledene. 

,,Als uitvaartondernemer werk ik graag mee aan de kringloop van ons leven. Ons lichaam teruggeven aan een gezonde aarde en zo op een andere manier weer iets anders tot leven kunnen brengen is voor mij echt een meerwaarde in mijn werk als uitvaartondernemer. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding staat achter dit initiatief en meer informatie hierover is te vinden op humuseren.nl.”