UITVAARTWEEK STAP VOOR STAP

Elke uitvaartweek kent vaste onderwerpen waaraan gedacht dient te worden, ongeacht de invulling en wensen die de overledene of nabestaanden daarin verwerkt willen zien. Het moment waarop ik zaken met u bespreek verschilt echter per keer. Onderstaand een voorbeeld om u een idee te geven hoe zo’n uitvaartweek eruit kan zien.

Stap 1, de dag van het overlijden                                                                                Als de huisarts het overlijden heeft vastgesteld belt u mij met de melding van het overlijden. We maken een afspraak wanneer ik bij u kom. Afhankelijk van het tijdstip van mijn bezoek kijken we wat er die dag nog kan of moet gebeuren. Wordt de overledene thuis opgebaard of elders? Welk omhulsel wordt er gekozen: een uitvaartkist, uitvaartmand of wade, draagbaar? Op de eerste dag bespreken we de globale opzet van de uitvaart. Hieronder versta ik de noodzakelijk vast te leggen onderdelen zoals: datum van de uitvaart en welke locaties er moeten worden besproken (bijvoorbeeld kerk, begraafplaats, crematorium).

Stappen 2, 3, 4, dagen van keuzes, keuzes en keuzes                                    We ontwerpen de rouwkaart en eventueel een familiebericht voor plaatsing in de krant. De enveloppen kunnen geschreven worden en die dag zal ik de rouwpost verzorgen. We bepreken de volgende zaken: rouwvervoer, bloemen, catering, bedankkaartjes en overige wensen.

Om niets aan het toeval over te laten werk ik op de dag van het afscheid samen met een vormgever, die bij u thuis komt om uw wensen te bespreken. Zo wordt duidelijk wat u eventueel zelf wilt doen of waarbij u ondersteuning kunt gebruiken. De vormgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van het materiaal bij de locatie waar het afscheid plaatsvindt, bijvoorbeeld het crematorium. 

Als het om een kerkelijke uitvaart gaat, zal de voorganger met u de invulling van de dienst bespreken. Op logistiek gebied blijf ik verantwoordelijk en zal ik alles op elkaar laten aansluiten. Om de dag van de uitvaart goed te laten verlopen maak ik een draaiboek.

Zodra de kosten in grote lijnen bekend zijn maak ik een kostenraming. In overleg maak ik een deelfactuur. Dit bedrag wordt later in mindering gebracht op mijn verzamelfactuur.                                                                            

Stap 5, de dag van de puntjes op de i                                                              Vandaag ronden we het draaiboek af.  We checken de gemaakte afspraken en nemen alles nog een keer door. Soms is het ook een dag van (veel) bezoek met de mogelijkheid voor condoleren en afscheid nemen.

Stap 6, de dag van de uitvaart                                                                                    Belangrijk is dat u deze dag volledig uw aandacht richten op het afscheid. Niets mag u daarvan afleiden.                                                                            

Wilma Bouwmeester: 06-18 28 37 61 info@stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl                                      www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl

Afscheid is de geboorte van een herinnering die blijft.

Leven is als weven.

De draden zijn de individuele mensen

die door Licht en Liefde zijn verbonden.

Wilma Bouwmeester