Missie

Stap voor stap heb ik, door de jaren heen, van vele dierbaren afscheid moeten nemen. De ervaring heeft mij geleerd dat ik, ook al was het nog zo zwaar, steeds weer verrast werd door de  kracht die ik had om toch dingen te doen die ik eerst niet voor mogelijk hield. Later zou blijken hoe belangrijk dit is geweest voor mijn rouwproces. Al deze ervaringen hebben ertoe bijgedragen dat ik gekozen heb voor dit bijzondere en mooie vak. Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding kenmerkt zich daarom ook met de kernwaarden Persoonlijk, Vertrouwen, Deskundig, Betrokken, Waardig en Transparant. Deze kernwaarden zijn voor ons een soort reisgenoten die we bij ons hebben en die ons vergezellen bij elke stap die we zetten.

Wij als team voelen ons betrokken om samen met u te gaan kijken naar de vele mogelijkheden om uw persoonlijke uitvaartwensen in te vullen en uit te werken. Wij streven ernaar om aan een waardig en respectvol afscheid vorm te geven dat volledig recht doet aan de persoonlijkheid van de overledene. Een afscheid dat past bij de naasten die achterblijven. En een afscheid waarop u met een goed gevoel kunt terugkijken.

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding is transparant door invulling te geven aan de kosten die een uitvaartwens met zich meebrengt. Heldere tarieven zorgen voor een transparante werkwijze die u als rouwdragende naaste verdient.

Vanaf het moment dat u mij belt om een overlijden te melden tot en met het einde van de dag van de uitvaart, ben ik 24 uur per dag beschikbaar om u met raad en daad terzijde te staan.

“ Soms zie ik na een uitvaart door de tranen heen een voorzichtige lach. Daar doe ik het voor.

Een mooier en dankbaarder beroep bestaat er mijns inziens niet.”