eerlijke uitvaartkosten -UITVAART (GEDEELTELIJK) ZELF DOEN?

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester werkt met een aannamebedrag, ook wel een fee genoemd.  Dit 100% transparante aannamebedrag is voor mijn persoonlijke deskundigheid en begeleiding, tijdens de afscheidsdagen, eventueel voorgesprek(ken), nagesprek(ken) en inclusief overhead zoals bijvoorbeeld reiskosten.

Klein budget, geen probleem

Een persoonlijke, warme, passende begeleiding en uitvaart kan voor ieder budget verzorgd worden. Door samen naar uw wensen te kijken krijgt u een beeld van de mogelijkheden. Om de kosten binnen uw budget te houden moeten we soms met meer creativiteit te werk gaan. U vraagt zich af… hoe dan?. Ik leg het u graag uit, het lukt altijd.

Na het bespreken van uw wensen ontvangt u van mij een kostenraming.  Deze kostenraming  bevat het aannamebedrag voor mijn deskundigheid persoonlijke begeleiding, vermeerderd met alle kosten van de benodigde diensten van derden, huur van locaties en ingekochte producten.

Al deze kosten worden zonder opslag doorberekend. Op die manier bent u vooraf goed geïnformeerd en wordt u niet geconfronteerd met verrassingen achteraf.

Stap voor Stap kostenramingen

Een gemiddelde uitvaart kost, exclusief grafkosten,                                             € 4.000,00  tot € 9.000,00

Kosten voor een uitvaart zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden.
Zodra de keuzes bekend zijn zal ik een kostenbegroting maken.

Kostenraming voor een kerkelijk afscheid met begrafenis: € 9.000,00
Begeleiding en verzorging
Uitvaartkist
24 uurskamer in Uitvaartcentrum Kranenburg
75 Rouwkaarten, enveloppen, postzegels verzenden
Huur kerk
Huur kerkzalen en inzet personeel
Koffie, thee met 2 broodjes per persoon
Condoleance map en opbergdoos
Liturgieboekjes
Rouwauto zilvergrijs, op de dag van de uitvaart
Huur graf 20 jaar gemeentelijke begraafplaats Zwolle
Afkoop onderhoud gemeentelijke begraafplaats Zwolle

Kostenraming voor een crematie € 5.500,00
Begeleiding en verzorging
Uitvaartkist
Thuisopbaring
75 Rouwkaart, enveloppen en postzegels
Condoleance map en opbergdoos
Rouwauto zilvergrijs, dag van de uitvaart                                          Crematorium Kranenburg, gebruik van aula en koffiekamer
Basistarief asbestemming
Gebruik beamer
Opname van de plechtigheid
Koffie, thee met een koekje

Kostenraming van een eenvoudige crematie € 3.000,00
Begeleiding en verzorging
Thuisopbaring
Uitvaartkist
50 Rouwkaart, enveloppen en postzegels
Afscheid in huis of eigen locatie
Vervoer naar crematorium Cremaere
Crematorium Cremaere Almere

UITVAART (GEDEELTELIJK) ZELF DOEN?

Natuurlijk kunt u ook zelf, gedeeltelijk of helemaal, een uitvaart verzorgen. In goed overleg kunnen we de taken verdelen.  In dit geval breng ik mijn gewerkte uren bij u in rekening en blijft u zelf verantwoordelijk voor de gehele uitvaart. Mijn uurtarief is € 94,-

Door u ondersteuning te bieden bent u in staat de juiste wegen te vinden zodat u de uitvaart optimaal kunt organiseren. Mogelijk kan dit telefonisch en anders kom ik op huisbezoek. Ik kan u bijvoorbeeld adviseren over de verzorging van de overledene, gebruik van een koeling, vervoer van de overledene, uitvaartkist of opbaar bed met wade, de rouwkaart en rouwadvertentie, het verkrijgen van de juiste documenten voor de aangifte bij de gemeente, begraafplaats, crematorium etc.

Voor meer informatie of gratis kostenraming  bel 06-182 837 61

U kunt ook via mijn website de vragenlijst invullen. Ik stuur u dan geheel vrijblijvend een kostenraming toe.

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester is aangesloten bij  Eerlijke Uitvaarten.nl