Laatste rustplaats

Wanneer mensen gaan nadenken over hun laatste rustplaats worden er vaak afwegingen gemaakt. Om de keuze te kunnen maken is het fijn wanneer u op de hoogte bent van de mogelijkheden die er in Nederland zijn.

De keuzes in Nederland zijn begraven, cremeren, lichaam aan de wetenschap geven en wanneer mensen langdurig op zee verblijven een zeemansgraf. Deze mogelijkheden zijn in de wet beschreven.

Begraven

Zachtjes neerleggen en met bloemen en aarde toedekken

Begraven is mogelijk op een christelijke begraafplaats, een gemeentelijke begraafplaats of op een natuurbegraafplaats.

Wanneer men de keuze maakt voor een christelijke of gemeentelijke begraafplaats zal men te maken krijgen met grafrechten. Het “huren” van het graf kan voor 10-20 of 30 jaar of soms kan er een eeuwigdurend recht als huurperiode gekozen worden. Dit is per gemeente verschillend en belangrijk om te weten wanneer men deze keuze maakt.

Wanneer u kiest voor een laatste rustplek in de natuur (natuur begraven ), is die plek voor eeuwig voor u bestemd. U heeft geen zorgen over verlengen van de grafrechten en onderhoud van het graf. Na de begrafenis neemt de natuur zijn plek weer in.

Cremeren

Ik zou je het liefst in een doosje willen doen en je bewaren

Cremeren is ten opzichte van begraven sterk toegenomen. De redenen dat mensen kiezen voor cremeren zijn uiteenlopend. Crematie is ten opzichte van begraven (soms) goedkoper en vaak hoor ik ook dat men de naasten niet wil belasten met de verzorging van het graf of de kosten die gepaard gaan bij het verlengen van de grafrechten. Wanneer de crematie heeft plaatsgevonden zal de as gedurende 1 maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. Dit kan in een biologische urn die u in uw eigen tuin mag begraven, een stenen urn al dan niet geplaatst in een urnenkelder, uitstrooien, bijzetten in een bestaand graf, gedeeltelijk verwerken in een sieraad en vele andere mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunt u met mij maar ook met een medewerker van het crematorium bespreken.

Wanneer iemand zijn lichaam aan de wetenschap wil geven zal dit voor het overlijden vastgelegd moeten worden. Voor naasten is het niet mogelijk om de keuze te maken voor de overledene. Wanneer een lichaam afgestaan wordt aan de wetenschap hebben nabestaanden geen enkel recht meer op het lichaam.

Wanneer bij de nabestaanden bekend is of de overledene begraven of gecremeerd wil worden en dit staat genoteerd op schrift zal ik mij daar als uitvaartondernemer aan moeten houden. Ook dit staat in de wet beschreven.

In alle rust kan ik met u de verschillende mogelijkheden bespreken. Bij twijfel kan ik een crematorium of (natuur)begraafplaats met u bezoeken.