Laatste rustplaats

Wanneer mensen gaan nadenken over hun laatste rustplaats worden er vaak afwegingen gemaakt. Om de keuze te kunnen maken is het fijn wanneer u op de hoogte bent van de mogelijkheden die er in Nederland zijn.

De keuzes in Nederland zijn: begraven, cremeren, lichaam aan de wetenschap geven en wanneer mensen langdurig op zee verblijven, een zeemansgraf. Deze mogelijkheden zijn in de wet beschreven.

Begraven

Zachtjes neerleggen en met bloemen en aarde toedekken

Begraven is mogelijk op een christelijke begraafplaats, een gemeentelijke begraafplaats of op een natuurbegraafplaats.

Wanneer men de keuze maakt voor een christelijke of gemeentelijke begraafplaats zal men te maken krijgen met grafrechten. Het graf kan worden ‘gehuurd’ voor de duur van 10 tot 20 jaar of 30 jaar. Ook kan men kiezen voor een eeuwigdurend recht van huur.   Dit is per gemeente verschillend en belangrijk om te weten wanneer men deze keuze maakt.

Wanneer u kiest voor een laatste rustplek in de natuur (natuurbegraven),  dan is die plek voor eeuwig voor u bestemd. U heeft geen zorgen over verlengen van de grafrechten en onderhoud van het graf. Na de begrafenis neemt de natuur zijn plek weer in.

Cremeren

Ik zou je het liefst in een doosje willen doen en je bewaren

De keuze voor cremeren is sterk toegenomen. De redenen dat mensen hiervoor kiezen zijn uiteenlopend. Cremeren is ten opzichte van begraven (soms) goedkoper en vaak hoor ik ook dat men de naasten niet wil belasten met de verzorging van het graf of de kosten die gepaard gaan met het verlengen van de grafrechten. Wanneer de crematie heeft plaatsgevonden zal de as gedurende één maand bewaard blijven in het crematorium. Daarna zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. De as kan in een biologische urn, die u in uw eigen tuin mag begraven, of in een stenen urn al dan niet geplaatst in een urnenkelder. De as kan ook worden uitgestrooid of worden bijzetten in een bestaand graf,  of gedeeltelijk verwerkt worden in een sieraad. Deze en vele andere mogelijkheden kunt u met mij, maar ook met een medewerker van het crematorium bespreken.

Wanneer iemand zijn lichaam aan de wetenschap wil geven zal dit vóór het overlijden vastgelegd moeten worden. Nabestaanden hebben dan geen recht meer op het lichaam. Voor naasten is het niet mogelijk om voor de overledene  – alsnog – de keuze te maken.

Volgens de wet moet ik me als uitvaartondernemer houden aan datgene wat schriftelijk is vastgelegd.

In alle rust kan ik met u de verschillende mogelijkheden bespreken. Bij twijfel kan ik met u een crematorium of (natuur)begraafplaats bezoeken.