Uitvaartwensen boekje met wilsbeschikking

Op tijd praten over de dood, geeft tijdens het leven rust en ruimte.

Mensen die bij leven en welzijn de regie over hun afscheid in handen willen houden kunnen mijn Stap voor Stap Uitvaartwensen boekje invullen. Natuurlijk hopen wij allemaal nog lang en gelukkig te mogen leven maar als het einde komt, zal het nabestaanden helpen om een zo persoonlijk mogelijke uitvaart tot een waardevolle herinnering te maken. Alles is mogelijk en zeker bespreekbaar.

Als u het prettig vindt om te weten wat de mogelijkheden zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen. We maken dan een afspraak en gaan alle opties rustig bekijken. Als u weet wat mogelijk is, zijn keuzes soms makkelijker. Naar aanleiding van uw keuzes kan ik een kostenraming maken zodat u direct weet of u voldoende financiële middelen heeft.

Klik hier voor een inkijkexemplaar wat u gratis kunt downloaden.

Het boekje is aan te vragen door overmaking van € 9,95

IBAN:  NL83 INGB 0006 729 065 ovv uw naam en adres.

M 06-1828 3761
E info@stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl