Voor een overlijden

Als er na een periode van ontkenning, woede, pijn uiteindelijk berusting komt in het naderende levenseinde kan het rust geven om over de afscheidsviering te praten. Ook voor een terminaal ziek kind kan het geruststellend zijn om persoonlijk met mij kennis te maken. Tijdens deze periode kan ik ondersteuning bieden door de zieke en zijn of haar dierbaren te helpen hun gedachten, wensen en behoeftes te vertalen naar een persoonlijk afscheid. Door deel te nemen aan de voorbereiding en gedachten en gevoelens te benoemen, kunnen de zieke en de dierbaren om hem of haar heen tot rust komen. Het geeft nabestaanden houvast als zaken vooraf geregeld zijn. In de dagen ná het overlijden hoeven geen overhaaste beslissingen genomen worden en kan er in alle rust afscheid genomen worden.

Executeur aanstellen

testamentEen executeur kan, in geval van een overlijden, vrij snel een aantal urgente zaken regelen. Hij kan belangrijk zijn bij onenigheid in de familie, bij verre familieleden of in een complexe nalatenschap. Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om namens de overledene en de erfgenamen de nalatenschap te behandelen. Hij voert de ‘laatste wil’ van de overledene uit.

Executeur benoemen
Wilt u een executeur benoemen, dan is het opstellen en het vastleggen van een testament noodzakelijk. Een testament moet u bij een notaris laten opmaken.

Bevoegdheden executeur
Wat een executeur mag doen hangt van zijn taak af. De zogenoemde begrafenisexecuteur regelt alleen de uitvaart. U kunt met de notaris bespreken welke taken u uw executeur wilt geven.

Wensen kenbaar maken
Voor een executeur is het goed te weten wat uw wensen omtrent uw uitvaart zijn. Leg bij voorkeur eea vast in een wilsverklaring. Denk ook aan het opstellen van een codicil.

Nadere toelichting betreffende executele en afwikkeling van nalatenschappen is terug te vinden op de www.novex-executeur.nl