Transparante uitvaartkosten

De kosten voor een uitvaart worden bepaald door de keuzes die gemaakt worden. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden kan een gemiddelde uitvaart vanaf € 3.500 tot € 7.500 of meer, kosten.

Stap voor Stap uitvaartbegeleiding werkt volledig onafhankelijk en berekend geen marges, dus alles wat ik voor u regelen en inkoop wordt zonder toeslag aan u doorberekend. De uren die nodig zijn voor administratie, het regelen en uitvoeren van de condoleance en uitvaart breng ik bij u in rekening.

Ik kan u oprecht adviseren en suggesties aandragen. Ook op financieel gebied. Mochten er om welke reden dan ook onvoldoende financiële middelen zijn om te voorzien in de kosten van een eenvoudige uitvaart, ik denk graag met u mee om in goed overleg te zoeken naar een passende oplossing.

Duidelijke afspraken
Als alle keuzes gemaakt zijn geef ik u een inzicht in de te verwachten kosten van de uitvaart. U ontvangt een kostenbegroting en het daarbij behorende uitvaartoverzicht met de gemaakte afspraken. Deze begroting zal door de gemachtigde voor de uitvaart en door mij ondertekenen worden.

Definitieve uitvaartkosten
De opgemaakte kostenraming is gebaseerd op de gemaakte afspraken en wensen tijdens de uitvaartbespreking. Indien deze worden aangepast heeft dat ook consequenties voor de uiteindelijke rekening. De definitieve uitvaartkosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie; dat geldt in het bijzonder voor prijzen die naar gebruik (bv. consumpties) of tijdsduur worden berekend (bv. huur accommodatie, personeel, vervoer).

Voor meer informatie of gratis kostenraming bel 06-182 837 61

Stap voor Stap Uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester

U kunt ook via mijn website de vragenlijst invullen. Ik stuur u dan geheel vrijblijvend een kostenraming toe toe.