Familieberichten, oud gebruik in een nieuw jasje

Op familieberichten.nl kunnen nabestaanden een overlijdensbericht of rouwkaart plaatsen, waardoor zij in eigen beheer een persoonspagina krijgen om verhalen, foto’s, filmpjes, audio en condoleanceberichten achter te laten of te bekijken. Met familieberichten.nl bereikt men in één keer familie, vrienden, buren, collega’s en oude bekenden in Nederland en elders in de wereld.

Een oud gebruik in een nieuw jasje
Familieberichten.nl is hét alternatief voor, of dé aanvulling op het traditionele familiebericht in de krant. Alleen is het veel gemakkelijker en effectiever. Familieberichten.nl is het onafhankelijke platform op internet, met de grootste doorzoekbare database van Nederland.

Deel uw gedachten en gevoelens met anderen
Maak een portret, een gedicht of verhaal, plaats foto’s en video’s. Zet of ontvang condoleances online. Op familieberichten.nl bouwt u samen aan een waardige en mooie herinnering. U kunt er veel meer gevoel en informatie in kwijt dan in een [statische] advertentie in de krant. Bovendien is familieberichten.nl 24/7 beschikbaar.

www.familieberichten.nl

Voor meer informatie bel: 06-18283761

Stap voor Stap uitvaartbegeleiding Wilma Bouwmeester